Günümüz insanlarının, aşırı teknoloji merakı yüzünden yalnızlaştıklarının ve yalnızlaştırdıklarının hepimiz farkındayızdır. İnsanlar, her türlü imkanlara sahip olmalarına rağmen daha yalnız daha mutsuz ve daha çaresizdirler. Filmimizde bu durumu sorgulayan bir çocuğun gözünden günümüz dünyasına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır.