Yabancı Kısa Film 2+2 = 5

Yabancı Kısa Film köşemizde eski ama kafa açıcı İran Yapımı Kısa Film 2+2 = 5‘i ağırlıyoruz. Filmin özeti her zaman bahsettiğimiz şu meşhur konu. “Öğrendiğimiz fikirleri kendi fikirlerimiz zannediyoruz, ama öyle değil…” Ne idüğü belirsiz bir sınıfta, ne idüğü belirsiz bir öğretmenin ona dayatılanı çocuklara dayatması üzerine kurulu sistemini eleştirel bir ifadeyle izliyoruz. Yabancı kısa film yapımları konusunda kafamızı oldukça açan Babak Anvari bu kısa filmi ile yine kafamızda soruları işaretleriyle bırakıp gitmiş diyebiliriz.

“Düşünme, düşünmeye ihtiyacın yok! Senin yerine biz düşünürüz.”

Yabancı yapım kısa film sorgulanması gerekenleri ve koşulsuz itaate karşı durmayı öğretiyor alttan alta bize. Ne de olsa İran yapımı. Baskıdan sanat üretmenin tadını vermeli diye bakıyoruz filme ve görüyoruz ki bu zaten böyle. “Sana düşünme denildiğinde gerçekten düşünmeyeceksen büyük bir zarar içinde olabilirsin” yabancı kısa filmin alt metninde okuduklarımızdan.

Yabancı Kısa Film
Sorgulamadan Yaşamak İçin Bir Nedeniniz mi Var?

Kısa Film, sorgulamamayı öğretse de insanın doğası isyan etmeyi sever.

Yabancı yapım kısa film, kimilerimiz için ilkel bir sembolik ifade üzerine kurulu olsa da (2+2=?) aslındakendini olabildiğince basite indirgemiş bir ifade taşıyor. Bu ve bunun gibi konuların daha sık işlenmesi elbette ki gönlümüzde yatan aslanı harekete geçirir.

Kısa filmin Özü “İtaat ederken bi’ kere daha düşün”