Gözlerin kapalı, zihninin derinliklerinde bir ışık fısıltısı ile sana adımlarının yönünün
rüzgârı olmak ister, karanlıktan öte bir yön olmak ister, birden karanlığın aydınlanır
adımlarıyla bir ses, bir ışık, bir rüzgâr, bir yön olmak için sana adımlarını atar, zihninin
karışıklığını bazen daha karıştırır, bazense daha fenası karmakarışık bir dünyanın içine
hapseder seni ama bir fısıltı duyarsın sana gel diyen sessiz bir fısıltı gitmek istersin
gidemezsin, kalmak istersin kalamazsın bir sessizlik oluşur karanlık dünyanın içine
hapsolur zihninin karanlığında sesini, ışığını, rüzgârını, yönünü, adımlarını sayarak
aramaya başlarsın ve bir bakmışsın karanlığın içinden kendi ışığını, rüzgârını, yönünü,
sesini, adımlarının derinliğinde hapsolmuşsun…

Gitmek istersin gidemezsin, aynı anda kalmak istersin kalamazsın…

Sürükle bizi animasyon.